უსაფრთხოების ანტენა SA-I

უსაფრთხოების ანტენა SA-II

უსაფრთხოების ანტენა SA-III

მაგნიტური ზოლის დეტექტორი MSD-I


მაგნიტიზირების და დემაგნიტიზირების აპარატი M&DA-I

ინფრაწითელი ინდუქციური მაგნიტიზირების და დემაგნიტიზირების აპარატი IIM&DA-I

მაგნიტიზირების და დემაგნიტიზირების და დეტექტირების აპარატი M&D&DA-I

ინფრაწითელი ინდუქციური მაგნიტიზირების და დემაგნიტიზირების აპარატი IIM&DA-II


მაგნიტური ზოლი MZ-I

ინფრაწითელი ინდუქციური მაგნიტიზირების და დემაგნიტიზირების აპარატი IIM&DA-I

მაგნიტიზირების და დემაგნიტიზირების და დეტექტირების აპარატი M&D&DA-I

ინფრაწითელი ინდუქციური მაგნიტიზირების და დემაგნიტიზირების აპარატი IIM&DA-II


 უკან